International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 12: December 2016

Table of Contents

Articles

*S Yasmin, Dixit Renu, Reddy K.V.V Bhaskara
*D.Venkata Krishna Naik, P.Srikanth Babu
*Saurabh Sharma, Yogesh Badwe, Umesh Vaidya
Dilip Jani, *Jasmine Gujarathi
*Amritha E Pady, Muralidhara Dr, Shridhar Dr, Byresh A
*Kiran Pandurang Shinde, Kaveri Kiran Shinde, Kavita Sachin Patil, Vaibhav Dattatray Phartale
*Phartale Vaibhav, Patil Rachana, Kavita Patil, Kiran Shinde
*Zala Divya S, Prajapati Dilip D, Thakar Anup B, Bhatt Nilesh N
Lekshmi M K
NAKUL KHODE, SHILPA NAMBURI, *SEKHAR NAMBURI, SHUBHANGI JADHAV, MILIND SURYAWANSHI
*Sikha Lekharu, Khagen Basumatary
Keshava Bhat Sarpangala, *Devasya Ashwin, Mythri Sarpangala