International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 9: September 2016

Table of Contents

Articles

*Jagruti K Patel, Nilima Patel
*Sundar Sumathy, Durai Pavitra, Parmar Parin N
*Manoj Kumar, Anjay Dr
*Kumari Sangeeta, Singh D.C, Chaubey Suresh, Yadav Chhavi
*Krupa Patel, Neepa Talati
Patil Rupesh Vilas
*Darshana Dhotre, Mamatha K V, Sujathamma. K
Shete (Pimpale) Kapila
*Malvika Saini, Anubha chaudhary, Naveen kumar Garg, Mohan Lal Jaiswal, Mita Kotecha
*Karunarathna HMHL, Gamlath NWGND
*V.J. Tiwari, U.S. Nigam, B.D. Gharjare
*Ritu singh, D.C. Singh, Pravesh Tomar, Sarita Verma
*Bal Nigamanand, Chaubey Suresh, Tiwari Ramesh Chandra, Naithani Harsh Bardhan
*Tribhuvan Pareek, Sandeep Singh Tiwari, Nitin Juneja
*Garud Sandeep, Chaudhary Anubha, Kotecha Mita
*Monika Sharma, Anita Sharma, Rashmi Sani
*Loukrakpam Victoria Devi, Khagen Basumatary
*Geetanjali Hiremath, Shilpa P.N, Siddayya Aradhyamath
*Anantkumar V. Shekokar, Kanchan M. Borkar, Soni kumari