S, Vikram, Professor and HOD, Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research, Banglore, Karnataka, India