International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 6, Issue 7: July 2018

Table of Contents

Articles

*Paras Dilipkumar Golecha, Ninad Sathe, Sheela Pargunde, Siddhisha Kurve
*Akshay Kumar, Kekuda Prashanth, Kulkarni Pratibha, M Ravi, Bhat Sudhakar
*R Keerthana, S Visweswaran, S Sivakkumar, A Maariappan, V Banumathi
*Biresh Kumar Sarkar, Ravi Kumar, Vikas Kumar, Reeta Dr, Shashi Pal, C. Murali Krishna, S. C. Verma, Ravindra Singh, Ramaiah Maddi
*E.R.H.S.S. Ediriweera, W. D. Ratnasooriya, K. W. M. D. Kamathewatta
*Anantkumar V. Shekokar, Vijay P.Ukhalkar
*Venkatesh P, S.N. Belavadi
*Indhu B. S, M.A. Shajahan, A. Shahul Hameed
*Anuja Varghese, Jollykutty Eapen
*Shilpa P, Ashwani Upadhyaya
*Sunitha.S. Nair, A. Shahul Hameed
*S. Lalitha, V. Anavarathan, V. Mahalakshmi, N. J. Muththu kumar Kumar
*Kumari Vishwas, K.K. Sharma, Vandana Chauhan
*Anukriti Guar, Singh Krishna Bahadur, Ojha Nisha Kumari
*Shahane Snehal, Tekade Anand, Dive Mukund, Daulatkar Kavita