International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 6, Issue 12: December 2018

Table of Contents

Articles

*Chaithra K S, Vinaykumar K N, Kiran M Goud, Vishal K Swamy
*Kalaivani A, Jeevaraj K, Shanmugapriya P, Madhavan R
*Asha Mysore Ramesh, Vishal K Swamy, Kiran M Goud
*Reetashri Bhuyan, Pankaj Kr Barman
*Shivanand B. Kalasannavar, S. K. Hiremath, U. S. Hampannavar
*Astha Sharma, Shiv Shankar Shukla
*Aanchal Meena, Mahesh Kumar Sharma, Gyan Prakash Sharma, Preeti Swami
*Priya Puesh Pargotra, Bhawit Thakur
*Raji.R. Nair, S.Thara Lakshmi