International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 6, Issue 10: October 2018

Table of Contents

Articles

*Dipanjan Jana, Santosh N. Belavadi, Khatun Hazera
*Deepthi V, Renu Dixit, K.V.Vijaya Bhaskar Reddy
*Ramkumar Pudi, Ch. Sridurga
Bhawana Sharma
Shankramma Patil, Pradeep J.M, Manjunatha N.S
*S Archana, Dei Laxmipriya
*Priya B.K., Elansekaran S, Ramamurthy M, Srinivasan V, Kanniyakumari M, Christian G.J
Raneev Thakur, Chhveen Bhart, Kartik Panwar, *Vikrant Arya
*Ashwini H.A, Kiran. M. Goud, Lolashri S J
*Jamuna konapalli, N. Krishnaiah
*Vandana Venugopalan, Indulekha V C
Ashwini Narayan Karandikar
Nishtha Yadav Negi
*Shalini Verma, Rashmi Joshi, V. B. Kumawat, D. N. Sharma, U. K. Sharma