International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 6, Issue 6: June 2018

Table of Contents

Articles

*M J Remya, A Shahul Hameed, K Sujathan
Rohit M Sane, Imran A Sabir, Minal S Naik, Tejaswini Shingan, *Rahul S Mandole
*Elakkiyaa V, Arulmozhi T, Visweswaran S, Sivakkumar S, Mariappan A, Banumathi V
Shekokar Anantkumar, Borkar Kanchan, *Kulthe Bharat
Dinushi Peramunugama, Adikari Mudiyanselage Ruhunu Chamara, *Gobika Thiripuranathar
*Pathirage Kamal Perera, N Chandra, Nishantha Kumarasinghe
Chris Antony
*Rajeshwari Selvam, S.G Ramesh Kumar, M.B.Aswath Narayanan, A.Leena Selvamary, A Sujatha
*Shipra Singh, Swati Tiwari, Gyanendra Datta Shukla, Alok Kumar Srivastava
*Triveni Raina, Brij Kishor, Swapnil Saini, Dalip Sharma
*Priyanka Kaushik, Namrata Khobragade
*Mahesh Raju, Gurubasavaraj Yalgachin, Durga Bhavani
Kavita Rathiya
*Vandana Chauhan, Alok Kumar Srivastava, Meenakshi Gusain, Priyanka Dr
*Ankita Gupta, Shaily Jalan, Bipan Chander