International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 6, Issue 3: March 2018

Table of Contents

Articles

C W Jayasundara, *Srianthie A Deraniyagala, C M Hettiarachchi, G Thiripuranathar
Pratap Goli Penchala, *Mohd Kashif Husain, G. Sudarsanam, Mokhtar Alam, Shahidul Khair, Munawwar Hussain Kazmi
Madesh M, *Vetha Merlin Kumari.H, Nalini Sofia.H, Manickavasakam K, Banumathi V
*Sudha Suresh, Vijay kumar, Sahana Umesh
Sinimol T P
*A. Aishwarya, T.Lakshmi Kantham, K. Manikavasakam, V. Banumathi
*Akshay Kalita, Hemen Kalita
*Ashwini H A, Kiran. M. Goud, Lolashri S J
*Kurele Rajeev kumar, KS Rohit, Pawar Gajana, Dr Abdulah, Singh JP, B Srinivasulu
*Reetashri Bhuyan, P.K. Barman
*Nilamani Das, Binod Kalita
*Sapna Kumari, Yogita Jamdade