International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 6, Issue 2: February 2018

Table of Contents

Articles

*Dattatray Pandurang Dighe, Kshirod Kumar Ratha, Purnendu Panda, Aswani P S, M. M. Rao
*Telaga Satya Priya, Sai Prasad A. J .V, Murali Krishna C, Babu G
*Veerayya R. Hiremath, B. Srinivasa Prasad, Vasant Patil
*Sanand Ratnam Thekkayil, Vasant Patil, Mabin Moosa Koya, Iglhyza Ratnam
*Arunabh Tripathi, Achintya Mitra, Jayram Hazra
Dilip Jani, *Jasmine Gujarathi, Pravin Ganorkar, K. Rukmini, Marian Patel, Harsha Jani, Mitesh Patel
*Amrita Mishra, Rajashree Vitthal Shelare
*Smita Sarmah, Balen Baishya, Yanbeni Humtsoe
*Deepika Verma, Rajnikant Dr
*Sundar Sumathy, Parmar Parin N
*Nicy Wilson, Prashasth MJ, Muralidhara Dr
*Babitha K, Anjali Sivaram
S. K. Pathak, *Jitender Kumar Rana