International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 6, Issue 1: January 2018

Table of Contents

Articles

*Satya Prakash Chaudhary, Dr Kirtika, Anil Kumar Singh, B. Ram
*Deepak Pandiar, Harakh Chand Baranwal, Kausik Chattopadhyay, Anand Kumar Choudhary, Vellaichamy Ganesan, Piyush Kumar Sonkar
*Sinimol T P, Shahul Hameed A
*Archana Sreedharan, Kalepandit Dr, Anu. M.S, L P Dei
*Pansare Tabassum Arif, Borokar Archana Ajabrao, Dodke Pranita Chandu
*Tekade Anand, Watkar Deepali, Daulatkar Kavita, Dive Mukund
*Shreeram Kumawat, Archana Verma, Sunil Yadav, K.L. Meena
*Bhageshwary Janagal, Chandan Singh, Rajendra Prasad Purvia, Manoj Adlakha
Shekhar G. Uike, Rakesh M. Ganvir, Lalitkumar V. Vithalani
Richa Sharma
*Meenakshi Kumawat, Jyoti Damor, Jaya kachchhwaha, Mayukh Sharma, Harish Vishnoi, Chandan Singh
*C. Murali Krishna, D. Panchajanya Kumar, G. Sivaram, Malini. S, B. Venkateshwarlu, Sujata P Dhoke, G. Babu