International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 5, Issue 11: November 2017

Table of Contents

Articles

Dr B Srinivasulu
*Pravesh Tomar Lal, Sudeep Kumar Lal, Saloni Garg
*Ayush Kumar Garg, Amit Singh, Harish Vishnoi, Gulab Chand Meena, Chandan Singh, Manoj Adlakha
*Richa Garg, Sachdev Kamal, Dr. Dharmendra
Bhavna Pandya
*Gupta Sudesh, Madhu Bala, Gupta Bhawana, Singh Manpreet
*Dr Ruhi, Kavitha Sharma, Y D Bansal
*Gupta Sudesh, Madhu Bala, Gupta Bhawana, Singh Manpreet
*Lalrinpuia Kawlni, Manajit Bora, Sachchida Nand Upadhyay, Koyel Mukherjee, Jayram Hazra
*Priya. S, Shajahan M A, Remadevi. S
*Manajit Bora, Lalrinpuia Kawlni, Sachchidanand Upadhyay, Koyel Mukherjee, Jayram Hazra
R. Saranya
*Bishnu Kumar, Jyoti Singh