International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 5, Issue 8: August 2017

Table of Contents

Articles

*C. Ramesh, Goli Penchala Pratap, V. Nagaraju, G. Sudarsanam
*Nimmy V S, P. Jayasreee, M. S Deepa
*Dhanya V T, Jollykutty Eapen
*B M Rashmi, Kumari Nisha, Ajantha Dr
*M.Durga Bhavani, Ch. Sridurga
*Kodape Dattatray T, Dhimdhime R.S, Pawar K.B, Meshram D.S, Vedpathak Amruta A
*Sharma Usha, Singh Preeti, Saxena G.K, Bohra Mohita
*Anoma Geethani Samarawickrama, Ajantha Dr, Chethana Kumari
*Praveen Kumar K S, Sujan T K
*Sree Deepthi. G.N, Jollykutty Eapen, Roopesh Kumar, Rohit. K.S, Mohod Poonam, Pratibha P Nair, Goswami Anjana, Gangurde Vilas V, Prasad PVV
*Rohit K.S, Sree Deepthi G.N, Pratibha P Nair, Anjana Goswami, Poonam Mohod, Vilas V Gangurde, P.V.V. Prasad
*R.H. Amilkanthwar, Pandit Dawale, Gindewar Ajay Keshavrao
*Prerana Rai Singhal, Kiran M Goud, Lolashri S J, Vinay Kumar K N
*Parmar Meena, Agrawal Trapti, Parmar Gaurav
*Resny A R, Jayasree P
*Shreyas D M, Kiran. M.Goud, Vinaykumar. K.N, Swathi Deshpande
*Vishal Karthik Swamy, Kiran. M. Goud, Swati. Deshpande, Supreeth M J, Vinaykumar. K.N
*Niranjan S, Swapna Swayamprava
*Shaheen Ahmad Mir, P. Hemantha Kumar