International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 5, Issue 7: July 2017

Table of Contents

Review Articles

*Sanjaya Gupta, Siddhanagouda Patil, Vasant Patil, Shipra Singh
*Lakhan Rohilla, D.C Singh, Chhavi Yadav
*S.Gnana Prasuna, B.Harinatha Chary
*Sarita Verma, D.C. Singh, Rajeev Singh, Rakhi Nautiyal
*Pandey Meenakshi, Singh D.C, Kumar Naveen, Kandpal Asheesh
*Sachinkumar Baghel, Atul G. Ginode, Karunakar G V
*Ekka Deepak, Dubey Swati, Kumar Anil, Shrivas Sandeep, Khichariya S.D, Dhruw D.S., Karbhal K.S.
*Dodke Pranita, Pansare Tabassum, Borokar Archana
*Umarkar Suwarna V, Vyas Deepak M, Waghmare Pragati P
Vipin Kumar

Research Articles

*Ankitha Sudheendran, M.A. Shajahan, Premlal. S
*Rashmi M, Oommen Sara Monsy, Shincymol V V
*K.O. Liji, C.N.S. Vasudevan
P. Yuvaraj, *Ann Shine Paul, Joy Varghese, C.I Jolly
*Surse Yogesh Shankarrao, Aparna Raut, Phartale Vaibhav D, Shinde Kiran P
*Lokendra Pahadiya, B. Swapna
*Kaushik Porel, Sukalyan Ray
Gajanan B. Bhagwat, *Swapna S Kadam, Madhuri Hivarale