International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 5, Issue 3: March 2017

Table of Contents

Articles

*Goli Penchala Prasad, N. Srikanth, K.S. Dhiman
AMARPRAKASH PRASIDHNARAYAN DWIVEDI
Rinky Thakur, Naresh Sharma, *Gopal C Nanda
Majumder Madhumita
*Veerayya R. Hiremath, B.Srinivasa Prasad, Prashant Jadara, Ajit lingayat
*Syam B, R.R. Kadam
*Shibabrata Behera, Kamadev Das, Arun Ku. Das
*Vijay G. Pawar, Vinod M. Ramteke, Sarang Deshpande, Kishor Gadkari, Tarun Pable
*Tejaswini Govind Chaudhari, Kubde Sneha, Dive Mukund
Smita Vinod Zambare
*Madhavi Abasaheb Howal, Sharayu Pramod Phule
*Shah Harshit, Sejal Harshit Shah
*Yadav Chhavi, Chaubey Suresh, Singh Tejbeer, Rohilla Lakhan
*Suprabha Kunjibettu, Laxmipriya Dei
*Pankaj Surve, Anil Burley
Nandam Anjaneya Prasad, *Singh Anil Kumar, Parida Akhilnath, Hota Kalanidhi, Ashu Dr
*Madhu Sharma, Parul Anad, Rajika Gupta
*Gunjan Sharma, Lotika Bharti, Shishir Prasad
*Pradeeep Soni, P.L. Sharma