International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 5, Issue 1: January 2017

Table of Contents

Articles

Raut Subhash, Kedar Nita, *Akanksha Sunil Akulwar
*Rajdip Rao, A.B. Thakar, N.N. Bhatt, Harisha CR, V.J. Shukla
*Bhoyar Manish S, Panchabhai Shraddha, Ahirrao Rajeshwari
*Anirban Saha, Navneet Kumar Giri, S.P. Agarwal
*Jyotirmoy Sarmah, Hareswar Mahanta, Dipti Rekha Sarma
*Vasant Patil, Yogesh Godkar, Sanjay Gupta, K.C. Das, D.B Kendadamath
*Nicy Wilson, Prashasth MJ, Muralidhara Dr
Appukuttan Rajeshkumar, Sahadevan Sajikumar, Chitra Jeyaram, *Maniramakrishnan Santhana Ramasamy
*N. Senthil Velu Kanthal, V Chithra, V .A Rahul, S Usha, R. Jeeva gladys
*Chaudhary Soniya, Mishra Pramod, Sharma Brahmanand, Soni Anamika
*Avinash Babnrao Chavan, Dnyaneshwar K. Jadhav
*R.S Dhimdhime, D.T Kodape, K.B Pawar, S.R Dhimdhime, Patwari Monika
*Chawla Kumar Satbir, Priyanka Dr
*Dhimdhime R.S, Pawar K.B, Kodape D.T, Dhimdhime S.R, Prashant Baghel