International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 11: November 2016

Table of Contents

Articles

Nanda G.C.
*Suguna K, M.Paramkusha Rao, Renu Dixit
Muhammed Majeed, Anju Majeed, Anjali Pandey, Prachi Subhash Lad, *Kiran Kumar Vuppala
Samir Bhoyar, *U.R.Sekhar Namburi, Dr. Nakul Khode, Shubhangi Satish Jadhav, Milind N Suryawanshi
*Rajam Mahendra Kalpana, Bulusu Sitaram
*M Ravichandra, S.K. Hiremath, Sonali M. Phulsagar
Shobhit Kumar
*Rahul Gameti, V.K. Kori, Kalpana S. Patel, S. Rajagopalas
*Nuwansiri L.S.B, Abeysooriya S.R, Thilakarathne M.G.T.C, Pathirana G.K.M, Peiris L.D.C, Mirfaha M.A.F, Uthyagowry T, Thusitha G, Rispana M.M.F
*Komal Gawali, Mahesh K.Vyas, Hitesh A. Vyas
*Shilpi Singh, Anjana Mishra, Y.K. Sharma
Dahal A
*Thomas Anju, G M Kanthi
*Anjali Dr, Gunjan Sharma, Poonam Bamola
*Baby Ganeriwala, K. S. Gudaganatti, U B Bolmal
*Sikha Lekharu, Khagen Basumatary
*Sushant Jagdale, Bharat Rokade, Umesh Vaidya
*Nikhil Patil, Umesh Vaidya, Jayshree Shriram Dawane