International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 10: October 2016

Table of Contents

Articles

*Paras Dilipkumar Golecha, Pargunde Sheela D, Siddhisha Nirmalkumar Kurve, Ashish Arun Punde
*Sanjay Khedekar, Galib Ruknuddin, Biswajyoti Patgiri, Pradeepkumar Prajapati
*S. R Abeysooriya, L. S.B Nuwansiri, W.J Wickramarachchi
Muhammed Majeed, Priti Vaidyanathan, Pallavi Kiradi, Prachi Subhash Lad, *Kiran Kumar Vuppala
*Sivakkumar S, Juliet L, Ganapathy G, Banumathi. V
*Shahane Prachi, Khobragade Pramod
*Tiwari Akanksha, Dileep Kumar, Tripathi Arun Kumar, Singh Deshraj
*Rupesh Kumar Sanger, D.C. Singh, Suresh Chaubey, Naveen Kumar
*Kumar Naveen, Chaubey Suresh, Singh Sanjay Kumar, Tewari Ramesh Chandra
*Priyakshi Borkotoky, Bishnu Prasad Sarma
*Anand Parul, Sharma Tarun, Sharma Madhu
Naveen Kumar Saini
*Paturkar Mrunalini, Khobragade P
*Sadhu Sovan, Chattopadhyay Abichal, Sengupta Apala, Khatun Hazera
*Arpana PV, MG. Yaligar
*Anantkumar Shekokar, Kanchan Borkar, Bharat Kulthe