International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 8: August 2016

Table of Contents

Articles

*Singh Binod Kumar, Bharkher D.L
*Arya Rishi, Singh D.C, Tiwari R.C, Naithani Harsh Bardhan
*Bal Nigamanand, Chaubey Suresh, Tiwari Ramesh Chandra, Naithani Harsh Bardhan
*Harsha MR, Baidyanath Mishra, Chaithra CS, Vivekananda Ramana
*Anjali Daverey, Usha Sharma, Vipin Kumar Sharma, N. N. Pandey
*Chamoli Anjali, Singh Om Prakash
*Peeyush Kaushik, Meena Rani Ahuja, Akanksha Dhyani, Dinesh Bhatt, Anjali Goel
*Yadav Chhavi, Chaubey Suresh, Singh Tejbeer, Singh D.C, Kumari Sangeeta
*Christy Baby, James Chacko, Ratnaprava Mishra, Krishna kumar K
*Prakruthi G, Hamsaveni V
*Amritha Rajan, M Kumar Ashvini, B A Lohith
*Fawade Prashant Sheshrao, Vavhal R. R, Kulkarni C. J
*Ajai Kumar, Gupta Ajay Kumar
*Padmavathi T Rathod, Mamatha KV, Dr Gopal, Sujathamma K
*S Kamalakar Puripanda, Mahesh Raju B, Mallika KJ, Tripathy TB
*Chaudhary Anubha, Jaiswal Mohanlal
*Javed Ahsan Quadri, Mohd. Meraj Alam, Saba Sarwar, Seema Singh, A Shariff, Taposh K Das
*Rupesh Kumar Sanger, D.C. Singh, Suresh Chaubey, Ritu Singh, Sarita Verma
*Kishore Seetarama D, S Kamalakar Puripanda, Madhur Shobhitha, Tripathy TB, Hussain Gazala, Anil kumar B