International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 7: July 2016

Table of Contents

Articles

Patil Usha
*Mahantagouda Biradar, Parvati Birajdar, M. Srinivasulu
*Santosh Irayya Swami, Vrushali V. Dakhode
*Sangeeta Rathor, Anita Sharma
*Somil Dubey, Gubrele Deepti, G. Rama Mohan Rao
*Kankanan Gamage Surangi, Shamsa Fiaz, Sahoo Prasanta Kumar
*Mahesh M Parappagoudra, Dr Imlikumba, B.A. Lohith, M. Ashvinikumar, S Lalravi
*Kailash Chand Verma, G. Rama Mohan Rao
*Prasanta Kumar Sahoo, Shamsa Fiaz
*Upadhyay Pratibha, Shamsa Fiaz
*Thakre Rushikesh, Bhutada Shyam, Chouragade Bharat, Khobragde Pramod, Harne Ketaki Ravindra
*Aneesh. T, Swati.S. Bedekar, B.G Kulkarni, Varun Vinayak, Visakh.S. Ravi
*M.V.R. Wijayanthamala, Sanjay Kumar, Sarvesh Kumar Sing, B.R. Meena
Chougule Paresh
*Aswathi. R, Chetan. M
*Rupesh Kumar Sanger, D.C. Singh, Anup Kumar Gakkhar, Suresh Chaubey