International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 6: June 2016

Table of Contents

Articles

Santanu Munshi, *Ranjita Santra (Dhali), Tanmay Gangopadhyay, Dipankar Bhattacharyya
*Nuwansiri Liyanage Shalimal Buddhika, Abeysooriya Sadini Rukshala, Jayasinghe J.M.P.R.K
*Parashar Shalini, P.K. Prajapati, C.R Harisha, D.H Pandya
*Rabinarayan Tripathy, Parameswar Namboothiri, Susmita Priyadarshinee Otta
G.U.A. Kumara
*Kundu Suman, Ghosh Sukumar, Khatun Hazera
*S.Kamalakar Puripanda, Pawan Kumar, S M. Vaidya
*G. Siva Ram, T. Maheshwar, G. Babu
*B. Mahadev, G. Siva Ram, V. Subhose, T. Maheswar, G. Babu
*Golecha Paras D, Kurve Siddhisha, Sathe Ninad, Punde Ashish
*S.Kamalakar Puripanda, M Renuka, S M. Vaidya
*C. Bhuvaneswari, Meenakshi Malik, M. Sreevani, K. Venkat Shivudu
*Vasu ray, S. Ramalingeswara rao, J Srinivasulu
*Singh Sarika, Ahmad Azeem
*S.Kamalakar Puripanda, Chetan M
*Panigrahi Madhumita, Vyas Mahesh, Mohanty Kabi Prasad
*Bijita Chutia, Khagen Basumatary
*D.Venkata Krishna Naik, Vasu ray, J Srinivasulu, S Ramalingeswara rao
Ahmad Azeem, *Singh Sarika
*Radhika Injamuri, Suryanarayana Mudadla