International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 1, Issue 1: July-August 2013

Table of Contents

Articles

Remya Krishnan
*T.V. Shalini, Smitha Jain, T.N. Nagaraja
*Jayavarapu Rama Devi, Y. Sreenivasulu, Ch. Sadanandam
*Srilakshmi Dasari, T. Anand, Farhath Khanum, T. Prasanna Kumar, Chaganti Sreelakshmi
*Goli Penchala Prasad, G.K. Swamy, M. L. Naidu
*Anantkumar Shekokar, Kanchan Borkar, Ashish Kumar Singh
*Chaganti Sreelakshmi, R. Shylaja Kumari, Rajashekhar V. Sanpeti, Srilakshmi Dasari
*Kanchan M. Borkar, Anantkumar V. Shekokar, Ashish Kumar Singh
Anantkumar V. Shekokar, Kanchan M. Borkar, Lakshman U. Sapkal