International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 4: April 2016

Table of Contents

Review Articles

Janani L, Anusha S, Elansekaran S, Ramamurthy M, Srinivasan V, *Christian G. J.
*Reena Pundir, Ruby Rani, Shivi Tyagi, Poonam Pundir
*Safonicheva O, K.V. Dilipkumar
*Bal Nigamanand, Chaubey Suresh, Tiwari Ramesh Chandra, Kour Gagan Deep, Dhyani Srishti
*Arya Neelam, Sharma Anita, Gothecha V. K., Khatik Rohit Kumar
*Rupesh Kumar Sanger, D.C. Singh, Suresh Chaubey, Naveen Kumar
*Lekshmi R, Krishna kumar, Ratnaprava Mishra, James Chacko

Research Articles

K Niranjan, *G.S.H Ramakanth, Nishat Fatima, P Usharani
Patil Rohan, *Yaranal Reshma Prakash, Dindore Pallavi
*Macha Vijay, K Ramakanth Reddy, M Ravi Kumar Reddy, K Gnananath, B Surendra Babu
*G.K. Divyapriya, D.J. Veeresh, Puja C.Yavagal
*Murugan Ramamurthy, Vembu Thanigavelan, Kumarswamy Manickavasakam
*Parmar Meena, Parmar Gaurav
*Gunjan Garg, Gopesh Mangal, N.S. Chundawat
*Gangil Darpan, Patil Sumitra K, Chougala S B
*Amol E. Bamane, Devyani D.Bhadlikar
*Pawar Manjusha Sudhir, Zinjurke Bharat D, Sonawane Suvarna Rambhau, Shahane Vijay Chandrakant, Pande Prasad Prabhakharrao