International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 3, Issue 12: December 2015

Table of Contents

Articles

*Padumadasa C, Abeysekera A M, Meedin S D K
Kumar Mishra Rakesh
*Sundaresan Nandhini, Ramalingam Radha
*T A Pansare, T M Nesari
*Rohit Kumar Khatik, Anita Sharma, Jain Subodh
*Sujata Rajan, Shikha Kumari
*Anirban Saha, Sukanya Halder, Navneet Kumar Giri
*Yogesh R. Badwe, Bharat Rokade, Amit Paliwal
Mohapatra Nibedita, Biswal Debasis, Murthy Seema Krishna, Sharma Vishnu Dutt, *Arawatti Siddaram
*B. Pushpalatha, Sushueela Sharma, K. Bharathi
*Nalini R. Hedaoo, Mukund B. Bandale, D.V. Patil, V. A. Biradar
*Chaurasia Ranju Kumari, C.M. Jain, B. Pushplatha, K. Bharathi
*K. Bharathi, R.K. Swamy
*Nalini R. Hedaoo, Mukund B. Bandale