International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 2, Issue 3: May-June 2014

Table of Contents

Review Articles

Naorem Jiteswori Devi, *Kambhampati Subrahmanyam
Sanskriti Gautam, Sameer S. Bhagyawant, *Nidhi Srivastava
*Vaidya Asmita Amrut, Kewat Sheela Rajaram, Rekha Pandey, Mahesh Vyas
*Vijay Lakshmi, Ramesh Kumar Gupta

Research Articles

*Pingali Usharani, Nishat Fatima, Chiranjeevi Uday Kumar, P.V. Kishan
*L S Varghese, A Sajeevkumar, A V Muralidahran, K J Paul, S Viswanathan
*Vinotha Sanmugarajah, Ira Thabrew, Sri Ranjani Sivapalan
Meshram Anju, Gautam Sanskriti, Bhagyawant Sameer Suresh, *Srivastava Nidhi
Rajshree D. Shelke, *Ashok D. Ramteke, Rajani A. Patankar
*Soni Ashish, S J Gupta, Kumar Amit, Y B Tripathi
*Amrutha Chaitanya, Ch. Sadanandam
*S D Shahanawaz, Parikh Henali
*S Gupta, S J Gupta, S K Singh
*Smruti P. Parekh, Zarna R. Dedania, Ronak Dedania, S. M. Vijyendraswamy

Case Study

*Singh Sarika, M Kedar Nita, Y Raut Subhash, M Lakhapati Aru
*Anantkumar V. Shekokar, Kanchan M. Borkar
Ditimoni Goswami
K Mounika, *V Sangram