International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 2, Issue 4: July-Aug 2014

Table of Contents

Review Articles

*Sandeep Agrawal, Rohit Sharma, Prashant Bedarkar, PK Prajapati
*Yadav Rajesh, Yadav Nita, Kharya Murlidhar
*Kulkarni Dattatraya, Doddoli Suchitra, Shete Sanjay, Verma Anita, Bhogal Ranjit
*Sathya N. Dornala, Snehalatha SN Dornala
*Shivangi Maurya, K.N. Singh, G. Singh

Research Articles

*G. Penchala Pratap, G. Sudarsanam, G. P. Prasad, J. Sekhar
*Choudhary Kuldeep R, Abhimanyu Kumar
*Rajendra Kumar Soni, Garima Srivastava, K. S. Dhiman, R Manjusha, Amit J. Mehta
Alka Kriplani, Rohini Sehgal, Nishu Atrey, Priyanka Singh, Indrani Ganguly, Soni Sinha, Jagdish C Gupta, *G. P. Talwar
*Ramteke Rachana, Tawalare Kalpana, Sharma Mrityunjay, Tawalare Kiran, Sharma Harshala
*Nanasaheb Memane, A Shanke
*A Doshi Krunal, Acharya Rabinarayan, B Ravishankar, B Nariya Mukesh
Akhilesh Kr. Verma, *Neeraj Kumar, L. N. Gupta, Arvind d
*S. N. Shilpa, M. S. Krishnamurthy, B. Ravishankar, C. J. Shimi Ben

Case Study

*Parmar Meena, Parmar Gaurav
*Kanchan M Borkar, Anantkumar V Shekokar, Sonam Mutha