International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 3, Issue 1: January 2015

Table of Contents

Articles

D.C. Singh, *Srishti Dhyani, Gagandeep Kaur
Dhanashree Sumeet Chakraborty
*Srivastava Prabhat Kumar, Srivastava Smriti, Singh Anil Kumar, Dwivedi K. N.
*Singh Vijeyta, Srivastava Alok Kumar
*Maharjan Aman, Mollah Muzammal Hoque, Yadav Shashi Bhushan, M.A.A Fathima, P.K.M. Naagrathna
*Gajarmal Amit Ashok, Shende M.B.
*Chaubey Suresh, Tewari Ramesh Chandra, Kurele Rajeev, Kotecha Meeta, Kour Gagan Deep
*Priya Sharma Sabarad, Jayasudha G.C, Ramesh M
Kumari Rajesh, Gupta Satish, Jain Vivek, Sharma Abhisheak, Kotecha Mita
*Mahanta Rabi Narayan, Mahanta Trilochanta, Gupta Ankit, Gupta Payal
Vijay Chaudhary, *Rajnikant Rohila
*Nitin Sharma, Sadanand V. Deshpande