International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 3, Issue 3: March 2015

Table of Contents

Articles

*Kurele Rajeev, Joshi V.K, Saxena Vinod, Tewari Ramesh Chandra, Kour Gagan Deep
Munna Kumar
*Ahlawat Jyoti, Malhotra Amit, Sharma Abhimanyu, Bansal Chirag
*Anantkumar V. Shekokar, Kanchan M. Borkar
*Azeem Ahmad, S. Seena, K. Ravisankaran, Singh Sarika
*C. Kalaimagal, G. Umamaheswari
*Sharma Ved Bhushan, Sharma Parul, Saxena G.K., Sharma Usha
*Honi Yalu, Nagarathna P. K. M, Lokesh Ranjan mondal
*Vidya Rani. S, Ch. Ravinder