L.S.B, *Nuwansiri, Demonstrator, Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute, University of Kelaniya Yakkala, Sri Lanka