Khandagale Sandip.S, Supekar Amol.V, Sarukh Vikram.S, Bhasme Prajakta.S, Shaikh Akiburrehman, Shaikh Uwes, and Shaikh Fardin. “Formulation and Evaluation of Herbal Neem Anti-Dandruff Shampoo”. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, Vol. 10, no. 12, Jan. 2023, pp. 36-41, doi:10.47070/ijapr.v10i12.2471.