[1]
Haris M.S and Sreeni T.V, “Critical Review of Phanta Kalpana and Phytochemical Comparison of Panchakola Phanta with Panchakola Kashaya”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 12, no. 1, pp. 25-31, Feb. 2024.