Khandagale Sandip.S, Supekar Amol.V, Sarukh Vikram.S, Bhasme Prajakta.S, Shaikh Akiburrehman, Shaikh Uwes, and Shaikh Fardin. 2023. “Formulation and Evaluation of Herbal Neem Anti-Dandruff Shampoo”. International Journal of Ayurveda and Pharma Research 10 (12), 36-41. https://doi.org/10.47070/ijapr.v10i12.2471.