PRAVEEN KUMAR; SANTOSH KUMAR VISHWAKARMA; JAI KUMAR SINGH. A REVIEW ON VRANOKTA CHIKITSA OF VISHAJA VRANA MENTIONED IN SUSHRUTA SAMHITA KALPASTHANA. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 9, n. 4, p. 67-73, 1 Jun. 2021.