(1)
D. Sankeerthana; K. Gnaneshwari; K.Anasuya. A Literary Review on Pumsavana Karma. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 111-113.