(1)
Haritha M; Ravikrishna S; Sreejith K; Chaithra S. Hebbar. Lasunadi Agada in Lootha Visha Chikitsa - A Review. Int J Ayu Pharm Res 2023, 10, 89-94.