(1)
Deepa P; Nataraj H R; Anushree C G; Akshatha K Shirwar. A Critical Review on Dooshivishari Agada: A Herbo Mineral Formulation. Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 70-77.