(1)
Saranya Bhadran; T.V. Sreeni. Physico Chemical Analysis and HPTLC Evaluation of Kokilakshadi Kwatha Churna. Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 57-61.