(1)
Khare Rashmi; Patwardhan Abhishek; Patwardhan Ashwini; Pananchery Jeeja; Jain Ashish. PREPARATION AND EVALUATION OF HERBOMINERAL FORMULATION - SEPTIPAT 250 TABLET. Int J Ayu Pharm Res 2021, 9, 17-22.