(1)
Akhila M; N.Vijayakumar; Kannan VS. EFFECT OF PUNARNAVADI KASAHAYA AND ASWAGANDHA CHOORNA IN PREMENSTRUAL SYNDROME. Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 48-56.