(1)
Dhanisha B K*; C S Kannadas; Kusumam Joseph; V Sahasranamam; Annie Abraham. EFFECT OF NIRGUNDI (VITEX NEGUNDO LINN.) PATRA ARKA AS ASCHOTHANA (EYE DROPS) IN CATARACT-A CLINICAL STUDY. Int J Ayu Pharm Res 2020, 8, 13-21.